109300671_335916557809835_9074726272948327049_n

que em porta fins aquí.....

CAT

Inicio els meus estudis d’art l’any 1974 a l’Escola Massana de Barcelona. Aquells van ser uns anys frenètics en molts aspectes, immensament creatius i de descoberta.  Al moment polític convuls, s’hi unia la potencia de la cultura emergent, assedegada de llibertat, i la força creativa de grans artistes visuals que en aquells anys trencaven amb tot i treballaven en plenitud. Corrents pictòriques avantguardistes potentíssimes, així com filosofies i estètiques etèries i delicades de països llunyans em van deixar una inesborrable empremta, que unida a les noves maneres de viure,  alternatives i ecològiques, van tenir gran influència en mi i en la meva obra.

Un cop acabada la carrera, malgrat que no m’hi he dedicat professionalment, he anat experimentant amb diferents tècniques, no he deixat de crear i he mirat l’art i la vida amb immensa curiositat.  

Tinc la sort de viure en una ciutat bonica entre la muntanya i el mar i de residir periòdicament al Japó i és en aquests espais on trobo principalment la matèria viva, orgànica, primigènia i despullada de tot artifici, que plasmo en les meves obres.

Les meves fonts d’inspiració són la natura i tots els pensaments que em comuniquen i connecten amb ella. La llum d’una platja oberta a l’horitzó infinit, el silenci d’un fons marí blau, la màgia del bosc olorós i pertorbador després de la pluja.  I també la mirada «macro» sobre tot allò que no és perceptible a simple vista, un fil de llum sobre un toll d’aigua a la sorra quan es retira l’onada, el llim sobre la pedra, la ferida de l’escorça d’un arbre.

Malgrat que mai busco quelcom concret, les idees van sorgint i van prenent forma quasi sense voler-ho i de manera absolutament intuïtiva. Mai planifico ni repeteixo patrons i constantment investigo amb materials i tècniques noves. Imbricats en cada gest, en cada traç, els meus records flueixen per evocar-me moments viscuts -i no viscuts-  demanant protagonisme. I és impossible dissociar la imatge del pensament. Cada quadre que finalitzo és una experiència única i enriquidora, però no exempta de sofriment. Les anades i vingudes són en alguns moments dramàtiques, especialment quan no trobo el que m’agradaria. Però al final me’n surto i sempre penso que jo només sóc un instrument per a què la matèria es manifesti. 

M’agrada l’obra de gran format però també els petits tresors que vaig trobant quasi per casualitat, en algun racó  de la peça, a mida que vaig treballant. He arribat a sacrificar obres grans i ja acabades només per salvar un petit fragment que m’encantava per si sol. 

La meva és una tècnica mixta i principalment utilitzo pintura barrejada amb qualsevol tipus de material amb suport de paper, tela o tauló de fusta. També treballo guaix sobre paper.

Crec fermament que la preservació de la natura hauria de ser prioritat de tots. Darrerament estic investigant per a poder utilitzar els materials amb els que treballo, tant la pintura, els pinzells, els suports com els embalatges, de procedència ètica, sostenible i ecològica certificada.

M’agrada molt experimentar i en algun moment he realitzat petites produccions de joies en plata com a peces úniques, gravats i litografies, pintura sobre seda  i  escultures de petit format.  També estic interessada en l’escenografia, la fotografia d’arquitectura, l’interiorisme i l’estilisme gastronòmic.

CAS

Que me lleva hasta aquí…

Inicio mis estudios de arte en 1974 en la Escuela Massana de Barcelona. Aquellos fueron unos años frenéticos en muchos aspectos, inmensamente creativos y de descubrimiento. Al momento político convulso, se le unía la potencia de la cultura emergente, sedienta de libertad. Y la fuerza creativa de grandes artistas visuales que en aquellos años rompían con todo y trabajaban en plenitud. Corrientes pictóricas vanguardistas potentísimas, así como filosofías y estéticas etéreas y delicadas de países lejanos, me dejaron una imborrable impronta que, unida a las nuevas maneras de vivir alternativas y ecológicas, tuvieron influencia en mí y en mi obra.

 

Una vez acabada la carrera, a pesar de que no me he dedicado profesionalmente, he ido experimentando con diferentes técnicas, no he dejado de crear y he mirado el arte y la vida con inmensa curiosidad.

 

Tengo la suerte de vivir en una ciudad muy bonita entre la montaña y el mar y residir periódicamente en Japón y es en estos espacios donde encuentro principalmente la materia viva, orgánica, primigenia y desnuda de todo artificio, que plasmo en mis obras.

 

Mis fuentes de inspiración son la naturaleza y todos los pensamientos que me comunican y conectan con ella. La luz de una playa abierta al horizonte infinito, el silencio de un fondo marino azul, la magia del bosque oloroso y perturbador después de la lluvia. Y también la mirada «macro» sobre todo aquello que no es perceptible a simple vista, un hilo de luz sobre un charco de agua en la arena cuando se retira la ola, el limo sobre la piedra, la herida de la corteza de un árbol….

 

A pesar de que nunca busco algo concreto, las ideas van surgiendo y van tomando forma casi sin quererlo y de manera absolutamente intuitiva. Nunca planifico ni repito patrones y constantemente investigo con materiales y técnicas nuevas. Imbricados en cada gesto, en cada trazo, mis recuerdos fluyen para evocarme momentos vividos -y no vividos-, pidiendo protagonismo. Y es imposible disociar la imagen del pensamiento. Cada cuadro que finalizo es una experiencia única y enriquecedora, pero no exenta de sufrimiento. Las idas y venidas son en algunos momentos dramáticas, especialmente cuando no encuentro lo que me gustaría. Pero al final lo resuelvo y siempre pienso que yo solo soy un instrumento para que la materia se manifieste. 

 

Me gusta la obra de gran formato, pero también los pequeños tesoros que voy encontrando casi por casualidad, en algún rincón de la pieza, a medida que voy trabajando. He llegado a sacrificar obras grandes y ya acabadas solo para salvar un pequeño fragmento que me encantaba por si solo. 

 

La mía es una técnica mixta y principalmente utilizo pintura mezclada con cualquier tipo de material y en soporte de papel, tela o tablón de madera. También trabajo guache sobre papel.

Creo firmemente que la preservación de la naturaleza tendría que ser prioridad para todos. Y en esto y otras cosas pienso mientras pinto.Últimamente estoy investigando para poder utilizar los materiales con los que trabajo, tanto la pintura, los pinceles, soportes como el embalaje, de procedencia ética, sostenible y ecológica certificada.

Me gusta mucho experimentar y en algún momento he realizado pequeñas producciones de joyas en plata como piezas únicas, grabados y litografías, pintura sobre seda y esculturas de pequeño formato. También estoy interesada en la escenografía, la fotografía de arquitectura, el interiorismo y el estilismo gastronómico.

ENG

what brings me here…

I began studying art in 1974 at the Escola Massana art and design center in Barcelona. It was a crazy and hectic time in many ways, but it was also a time of great creativity and discovery for me. Politically it was a fascinating time, and it saw the coming together of emerging cultures across all fields, which were yearning for freedom, with the creative force of the great plastic artists who, back then, were breaking away and hitting their stride. Powerful avant-garde movements, philosophies, and delicate and ethereal esthetics from far-flung lands left a lasting impression on me. This environment, combined with the new alternative and eco-friendly lifestyles we were leading, had a profound influence on both me and my work.

 

On finishing my degree, even though I hadn’t yet fully dedicated myself to art as a career, I began looking at my life from a new point of view and with a curiosity that helped me experiment with different techniques and continuously create.

 

I’m lucky to live between the mountains and the sea and to reside periodically in Japan, in a place full of nature, surrounded by living, organic, and primordial things stripped of all the artificiality portrayed in my works.

 

My primary source of inspiration is nature and the thoughts it transmits to me, which connect me to it, like the light of a beach which gives way to an endless horizon, the silence of the ocean floor, the fragrant and enchanting magic of a forest after the rain.  Another one of my influences is the «macro» view of the things which you don’t see at first glance, a ray of light shining on a pool of water in the sand left behind from the receding tide, slime on a rock, a wound in the bark of a tree…

 

Despite that, I never look for anything specific, but ideas never cease to find me and materialize in me almost effortlessly and as if completely instinctively. Superimposed onto each flick of the wrist and each brushstroke is my memories, which flow freely and recall moments, sometimes vividly while others more blurry, begging for center stage and making it nigh on impossible to get the image out of your head. Each painting I complete is a unique and enriching experience that is not free from suffering. There’s a fair amount of back and forth on some of the dramatic moments, especially when I can’t seem to get them right and express them exactly how I want to. However, I always manage to succeed, and I’m merely a conduit used by the subject to express itself. I firmly believe that preserving nature need to be a priority for everyone, and I often think about this and other similar things while I paint.

 

I love large-format painting, but I also enjoy the little treasures that I encounter in the corner of the canvas while working on it. On occasion, I’ve even sacrificed significant, already finished works just to salvage a tiny fragment that captivated me. 

 

My technique is a bit of a mixture, and I mainly use paint mixed with some material or another on paper, fabric, or a plank of wood, but I also work with gouache on paper.

Lately I am investigating to be able to use the materials with which I work, both the paint, the brushes, the supports and the packaging, of certified ethical and ecological origin. I enjoy experimenting with different formats, and I’ve made tiny one-off pieces with silver jewels during my career. I’ve even dabbled in engravings and lithographs, photography, silk painting, and small sculptures.

Laura Prat signature

contacta'm

si tens interès en conèixer més sobre la meva feina estaré encantada de rebre el teu email